Medische zorgen worden steeds minder het domein van 1 enkele arts. Om een optimale medische verzorging te garanderen, kunnen uw gegevens gedeeld worden. Niet alleen tussen de verschillende artsen binnen 1 praktijk, maar ook (beperkter) tussen deze praktijk en een specialist, de arts van de spoeddienst, de arts in uw vakantieverblijf,… Een vlotte communicatie tussen de door u geraadpleegde zorgverstrekkers komt uiteraard uw gezondheid ten goede.

Recent werd een aantal instrumenten ontwikkeld waarbij gezondheidsgegevens (goed beschermd en alleen na uw toestemming!) gedeeld kunnen worden en zo door verschillende artsen (eveneens alleen na uw toestemming) geraadpleegd kunnen worden. Enkele voorbeelden: toegediende vaccinaties, allergieën, huidig medicatieschema, medische voorgeschiedenis, labo-resultaten, verslagen van de radioloog of een andere specialist. U kan ook toestemmen om bepaalde gegevens wel, en andere niet, te delen.

Het knooppunt van deze gezondheidsnetwerken is het e-health platform. Voor het gebruik van deze instrumenten is uiteraard uw geïnformeerde toestemming (of “informed consent”) nodig. Alleen via uw e-ID kan u instemmen om uw gezondheidsgegevens te delen via dit beveiligd netwerk. U kan deze instemming ook op elk moment intrekken of wijzigen. Dit kan via de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, het ziekenfonds of gewoon van thuis uit (www.patientconsent.be).