Het Globaal Medisch Dossier is het geheel van gegevens dat uw huisarts over u bijhoudt. Het gaat met name over medische gegevens uit uw voorgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere gezondheidszorgverstrekkers, gegevens over gevolgde behandelingen en genomen medicatie, vaccinaties en allergieën. Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het GMD.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken al dan niet aangewezen zijn en of een voorgestelde behandeling niet strijdig is met andere lopende behandelingen. Ook kan zo een verwijzing op maat georganiseerd worden en wordt de communicatie tussen huisarts, specialist en andere gezondheidszorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van dit dossier door de arts,voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering) een vergoeding. Wanneer u een GMD afsluit bij de huisarts, stort de mutualiteit deze vergoeding automatisch aan de huisarts. U hoeft hier dus zelf niet voor te betalen. Vanaf dan geniet u van 0,50€ of 2,00€ (afhankelijk van uw statuut) vermindering op het remgeld voor elke raadpleging. Voor consultaties na 18u bedraagt deze vermindering zelfs 4,50€ of 6,00€. Deze voordelen gelden steeds bij alle artsen verbonden aan onze praktijk, onafhankelijk van de arts die het GMD voor u opstartte.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe arts.