• Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk, graag voor 10u.
  • We proberen uw artsenkeuze zoveel mogelijk te respecteren.
  • Huisbezoeken zijn bedoeld voor wie zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen (ernstig zieken, hoogbejaarde patiënten,…) In de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom vragen we om zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen.
  • Veel mensen denken dat wij als huisarts van bepaalde voordelen kunnen genieten bij het parkeren van onze wagen tijdens een huisbezoek. Dit is jammergenoeg niet waar. Ook wij worden beboet wanneer de wagen niet geheel correct geparkeerd werd. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden wanneer u overweegt een huisbezoek aan te vragen?

 Bel 112 bij een levensbedreigende situatie