Alleen na een grondig klinisch onderzoek kan medicatie correct voorgeschreven worden. Ook een chronische behandeling vraagt een regelmatige opvolging. Tijdens uw raadpleging wordt met de behandelende arts afgesproken wanneer u op controle dient te komen. Wij willen er op aandringen om op dat moment voldoende voorschriften te vragen om deze periode te overbruggen. Het telefonisch aanvragen van voorschriften zou dan ook een zeldzame uitzondering moeten zijn!