• Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 10u.
  • Huisbezoeken zijn bedoeld voor wie zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen (ernstig zieken, hoogbejaarde patiënten,…) In de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom vragen we om zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen.
  • We proberen uw artsenkeuze zoveel mogelijk te respecteren.
  • Ook wij worden beboet wanneer onze wagen niet geheel correct geparkeerd werd. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden wanneer u overweegt een huisbezoek aan te vragen?


 Bel 112 bij een levensbedreigende situatie