Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u ’s morgens tot 18u ’s avonds.

Indien u buiten deze uren een arts nodig hebt, kunt u wachtpost Molenland contacteren op het nummer 1733.
De wachtpost is gevestigd in de Bruggestraat 86 te Tielt, naast de dienst spoedgevallen van het Sint Andriesziekenhuis. U kunt er alleen terecht na telefonisch contact en voor dringende, niet-planbare medische zorg. De wachtpost staat niet in voor sportattesten, pre-operatieve onderzoeken of attesten, voorschriften van chronische medicatie,...